Waarneming tijdens kantooruren

De samenwerking van de huisartsen in Castricum betreft een onderlinge waarneming tijdens kantooruren gedurende vakanties of wegens nascholing of ziekte. Een wat langer durende afwezigheid en waarneming wordt in de regel bekendgemaakt in de plaatselijke krant 'Het Nieuwsblad voor Castricum'.

Waarnemende huisartsen:

 • M. Bakker, Kortenaerplantsoen 46, tel. 0251-654246
 • D. Coppoolse, Kortenaerplantsoen 46, tel. 0251-652354
 • J. Hoekstra, Kortenaerplantsoen 46, tel. 0251-652289
 • J. Mohammadnia, Fien de la Marstraat 9, tel. 0251-676542

 De praktijken Remmelzwaal, Doeksen/Tromp en praktijk Bakkum hebben een onderlinge waarneemregeling waar onze patiënten in principe geen gebruik van maken.

Waarneming buiten kantooruren (avond, nacht, weekend en feestdagen)

Avond-, nacht- en weekendregeling
De avond-, nacht- en weekendregeling voor wat de waarneming betreft wordt uitgevoerd vanuit de Huisartsenpost in het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk via het telefoonnummer 0251-265265. Dit valt te vernemen via de telefoonbeantwoorder van de praktijk en staat daarnaast bij de praktijkingang aangegeven. Deze waarneming gaat dagelijks in om 17.00 uur en duurt tot 's ochtends 8.00 uur van de eerstkomende werkdag. Verder geldt deze regeling op algemeen erkende feestdagen en dergelijke.

Uitsluitend bedoeld voor dringende zaken
Deze waarneming is uitsluitend bedoeld voor dringende zaken die niet kunnen worden uitgesteld. Alle huisartsen in de IJmond doen aan deze regeling mee. Voor een consult zal men (op afspraak) naar Beverwijk moeten. Wanneer zulks (medisch gezien!) onmogelijk is, zal een huisarts van de post een visite thuis komen afleggen. De visiterijdende huisarts verplaatst zich in een opvallend geel voertuig voorzien van zwaailicht en sirene. In spoedeisende situaties kan de arts in het hele gebied dus snel ter plaatse zijn.

Neem altijd eerst telefonisch contact op met de post
Het is niet de bedoeling dat iedereen voor medische zaken buiten 'kantoortijden' rechtstreeks naar de post komt. Ervaren doktersassistentes zullen de afspraken maken, waarmee onaanvaardbare wachttijden worden voorkomen. Neem dus altijd eerst telefonisch contact op met de huisartsenpost via het telefoonnummer 0251-265265.

Patiënten wonende in Limmen of Egmond
Patiënten van onze praktijk die in Limmen of in Egmond wonen, wordt verzocht bij aanvragen om medische hulp ook eerst contact met op te nemen met de huisartsenpost (0251-265265). Wanneer men naar Beverwijk kan komen, zal de hulp daar worden verleend, anders zal de post beroep doen op de regio Alkmaar om de visite af te leggen.

Reisvaccinaties

Als u naar het buitenland reist, is het van belang dat u zich op medisch gebied goed voorbereidt en u zich informeert naar de benodigde vaccinaties. Dit is met name belangrijk voor bestemmingen in de (sub)tropen. Onze praktijk is aangesloten bij Reisprik en kan u daardoor snel van dienst zijn. De vaccins zijn namelijk op voorraad en worden in de praktijk gegeven. Vaak worden deze vaccinaties vergoed door de (aanvullende) verzekering.

Via reisprik.nl kunt u nakijken welke vaccinaties u nodig hebt ('Zoek op reisbestemming') én eventueel direct een afspraak maken. Het recept, het vaccin en de prik zelf krijgt u dan bij ons in de praktijk.

Om u optimaal te kunnen adviseren is het van belang dat u uw reisprogramma en vaccinatieboekje meeneemt naar de praktijk.

Aanvragen reisvaccinaties

Zeker op Reis-App

Met de gratis Reisprik Zeker op Reis-App hebt u altijd en overal de belangrijkste (medische) gegevens bij de hand. Noodnummers, medicatie- en vaccinatieoverzicht, landeninformatie, reiswoordenboek en praktische tips voor op reis zijn geïntegreerd in de Zeker op Reis-App.

U kunt op o.a. op maandag(avond) en woensdag in onze praktijk terecht bij professioneel diëtist Michelle Arendsen voor het BIAmed-spreekuur. Neem contact op voor een afspraak: 0251-654540.

In Nederland begeleiden tientallen artsen, diëtisten en verpleegkundigen mensen met overgewicht volgens het BIAmed® concept. Zij stellen u in staat om op verantwoorde wijze overgewicht kwijt te raken. Het concept in het kort:

 • Meting van de lichaamssamenstelling door middel van de BIAmeting. Deze zeer betrouwbare meettechniek (impedantiemeting) laat zien hoeveel vet, spieren en vocht in het lichaam aanwezig zijn. Door de meting elke twee weken uit te voeren wordt bepaald of de deelnemer naar behoren afvalt en of bijstelling van het voedingspatroon noodzakelijk is.
 • Individuele deskundige medische begeleiding door een arts/diëtist/verpleegkundige met kennis op voedingsgebied.
 • Gewichtsverlies door tweemaal daags een maaltijdvervanger en één maal daags een volwaardige warme- of broodmaaltijd.
 • Gezond leren eten en weten wat u eet! Informatie over gezond eten; om het behaalde resultaat ook na beëindiging van het programma te kunnen behouden.
 • Ook geschikt voor mensen met suikerziekte of hoge bloeddruk.

 

Meten is weten. Toepassing van de impedantie-meettechniek maakt de resultaten voor zowel de adviseur als voor de deelnemer duidelijk zichtbaar. Dit is de kracht van het programma. De deelnemer ziet onmiddellijk het resultaat van zijn/haar handelen. Dit maakt het tevens mogelijk dat de begeleiding veel directer en effectiever plaatsvindt. Aan de hand van het tweewekelijkse meetrapport wordt informatie gegeven over de voortgang en het ontwikkelen van een evenwichtig voedings- en beweegpatroon.

Zie voor eventuele verdere informatie www.biamed.com of neem contact met ons op.

Onze huisartsenpraktijk, die zich bevindt aan de rand van de Castricumse wijk Albertshoeve, werd in 1983 opgericht door Aart Leemhuis en staat sinds 2010 onder gezamenlijke leiding van Aart Leemhuis en Wendy van der Maarel. Het is een grote en moderne praktijk met een vakkundig en enthousiast team.

Onze praktijk is open voor nieuwe inschrijvingen:

Inschrijven in onze praktijk

Het uitgangspunt van de praktijk is om door patiënten naar voren gebrachte klachten en problemen zoveel mogelijk in de praktijk zelf te behandelen. Hiervoor wordt voortdurend geïnvesteerd in medische ontwikkelingen, kennis en apparatuur.

De toegepaste geneeswijze is regulier, waarbij de persoonlijke verlangens en wensen van de patiënt worden gerespecteerd. Verwijzingen kunnen plaatsvinden naar alle paramedici en specialisten in de regio (voornamelijk het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en het Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar (voorheen Medisch Centrum Alkmaar).

Naast de huisartsgeneeskundige zorg bieden wij ook advisering van reizigersvaccinaties aan, voeren wij medische keuringen uit en kunt u verantwoord afvallen met de BIAmed-methode.

Onze praktijk is officieel geaccrediteerd en draagt het keurmerk 'geaccrediteerde praktijk' van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit houdt in dat de praktijk aantoonbaar voldoet aan alle landelijk vastgestelde normen, maar ook dat patiëntenzorg en de praktijkvoering continu wordt verbeterd. Door een onafhankelijke accrediteringsorganisatie wordt dit jaarlijks getoetst.

Openingstijden

Spreekuren & visites

Contact & route

Huisartsengroep Castricum
De praktijk maakt samen met de zeven andere plaatselijke praktijken deel uit van de Huisartsengroep Castricum (HAGRO). Dit is een formeel, dus ook gereglementeerd, samenwerkingsverband. De groep is aangesloten bij en vertegenwoordigd in de Regionale Huisartsen Vereniging Noord-Kennemerland en de huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, die op zich weer deel uitmaken van de Landelijke Huisartsen Vereniging te Utrecht. Daarmee acht de groep zich gebonden aan afspraken, die op regionaal en op landelijk niveau door de beroepsgroep worden gemaakt.

De Huisartsengroep Castricum bestaat uit:

 • M. Bakker
 • P. Buitenhuis
 • D. Coppoolse
 • M. Doeksen en J.J.A.S. Tromp
 • W.G. de Groot en J.A. de Groot-den Herder
 • A. Leemhuis en W.I. van der Maarel
 • J. Mohammadnia
 • N. Remmelzwaal

Individueel zijn de leden van de huisartsengroep Castricum aangesloten bij een regionaal georganiseerde klachtenregeling. Hiermee wordt voldaan aan wettelijke eisen die hiervoor gelden. Neem voor meer informatie over de klachtenregeling contact op met onze assistente (0251-654540 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Overleg huisartsengroep
De huisartsengroep komt geregeld bijeen en op die bijeenkomsten vindt onder meer overdracht plaats van probleemsituaties die zich tijdens een waarneming hebben voorgedaan of die zich wellicht kunnen gaan voordoen. Met name betreft dit het informeren van de collegae huisartsen over patiënten die (wellicht) extra zorg behoeven. Dit komt de continuïteit in de zorg ten goede. Voorts bestaan er vanuit de groep samenwerkingsverbanden met de thuiszorgorganisaties en andere verpleegkundige zorg, de bureau’s voor kleuter- en jeugdzorg, de GGD, het maatschappelijk werk en verder met fysio- en oefentherapeuten, verloskundigen en alle andere hulpverleners in de regio.

Op onze praktijk is een aantal laboratoriumfaciliteiten aanwezig, zoals voor het bepalen van het Hb (bloedarmoede), de bloedbezinking, het CRP, het bloedsuikergehalte en het gehalte aan cholesterol en andere vetten in het bloed. Verder is onderzoek mogelijk van de urine naar onder meer het bestaan van een blaasontsteking. Tenslotte kan met urine een zwangerschapstest worden gedaan. Deze onderzoeken vallen onder het beheer van de assistente.

Alle andere, meer uitgebreidere onderzoeken worden uitgevoerd door het regionaal opererende Huisartsenlaboratorium uit Koog aan de Zaan (Salt) of de laboratoria van de ziekenhuizen in Beverwijk of Alkmaar.

Bloedafnames van het Huisartsenlaboratorium vinden in Castricum elke werkdag plaats op verschillende locaties en tijden. Ook elders in de regio zijn prikpunten. Het Huisartsenlaboratorium heeft verder een eigen Trombosedienst en kan in noodzakelijke gevallen dagelijks ook bij de patiënten thuis tot een bloedafname overgaan. De uitslagen worden aan het eind van de dag elektronisch naar de praktijk verstuurd, waardoor deze meestal reeds de volgende dag voor de patiënt beschikbaar zijn.

Locaties en openingstijden prikpunten

Kennemerduincampings

Spreekkamers op campings Bakkum en Geversduin

Spreekuren op de campings Bakkum en Geversduin
De praktijk heeft goede zorg voor de tijdelijk verblijvenden (passanten) in de gemeente hoog in het vaandel. Daartoe organiseert onze praktijk gedurende het zomerseizoen speciale spreekuren op de twee grootste campings in de gemeente. Degenen die op de kleinere campings verblijven, kunnen daar ook naar toe als ze dat willen. De toeristen zijn ook in de praktijk zelf welkom.

Gedurende het seizoen worden op de campings Bakkum en Geversduin op ter plaatse nader aangegeven tijden spreekuur gehouden. Beide campings hebben hiertoe de beschikking over volledig uitgeruste spreekkamers inclusief computerverbindingen met de praktijk. Passanten wordt verzocht hun lopende bewijs van inschrijving bij hun verzekeraar (zorgpas) mee te nemen.

>>> Buiten het hoogseizoen is er van 12:45-13:15 uur dagelijks spreekuur op Camping Bakkum <<<

>>> Van 17-7 t/m 1-9 is er iedere werkdag van 9:45-10:45 en 13:45-14:45 spreekuur op Camping Bakkum en van 11:45-12:15 spreekuur op Camping Geversduin <<<

 

Spoedgevallen
De recepties van beide campings hebben de mogelijkheid de (dienstdoende) arts in spoedgevallen snel te kunnen bereiken. In een dringende situatie kunnen de recepties zeer behulpzaam zijn. Ook bij de andere tijdelijke verblijfsaccommodaties (‘kamperen bij de boer’, jeugdherberg, e.d.) in de gemeente is bekend hoe de praktijk kan worden benaderd. Op alle campings liggen info- en routekaartjes van de praktijk.

Strand
Onze praktijk werkt nauw samen met de EHBO-post op het strand. Doordeweeks en regelmatig ook in het weekeinde zijn we achterwacht voor het geval er huisartsgeneeskundige zorg verleend moet worden (bv. hechten van wonden).

Webcams strand Castricum:

Al uw bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket. Dit geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. Hiervoor geldt ook niet het eigen risico.

Let er wel op dat als de huisarts een onderzoek of handeling uitbesteedt, zoals röntgen- en laboratoriumbezoek, je eigen risico daarvoor wel wordt aangesproken. Ook als je medicijnen voorgeschreven krijgt door de huisarts, wordt dat meestal verrekend met je eigen risico.

Zaken die niet onder de basisverzekering vallen zijn:

 • keuringen voor rijbewijs, duikbewijs of vaarbewijs
 • reisvaccinaties

Lees hier meer over huisarts en de zorgverzekering >

UITGELICHT

Nieuws

­

Reisprik

­

Contact

­