Aart Leemhuis is de praktijk begonnen in 1983. Vanuit de reeds enkele jaren daarvoor gestarte zorg voor de kampeerders in de gemeente is de praktijk gesticht en in de loop van de jaren uitgebouwd.

Aart houdt zich intensief bezig met de ontwikkeling van de praktijk, het overleg met de directie en specialisten van naburige ziekenhuizen, met ziektekostenverzekeraars, de praktijkaccreditering, het organiseren van na- en bijscholingsprogramma's enz. De bijzondere aandachtsgebieden van Aart voor de praktijk zijn de spoedeisende geneeskunde, de verloskunde/gynaecologie en de chirurgie. Als huisartsopleider van het AMC leidt Aart al vele jaren huisartsen op. Aart is de (mede)auteur van een zevental medische voorlichtingsboeken, waarvan het boek ‘1000 vragen over 9 maanden’ het meest bekende is. Er verschenen intussen al vele drukken van. Het boek wordt uitgegeven door Het Spectrum. Ook in Suriname en Tanzania zet Aart zich in voor de verbetering van de (huisarts)geneeskundige zorg.

UITGELICHT

Nieuws

­

Reisprik

­

Contact

­